Najważniejszy dokument wędkarza – karta wędkarska

Najważniejszy dokument wędkarza – karta wędkarska

Karta wędkarska jest niezbędnym dokumentem, który pozwala na legalne łowienie ryb w wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polski. Zanim rozpoczniesz swoją przygodę z wędkarstwem powinieneś uzyskać stosowne uprawnienia. Podpowiadamy, jak przygotować się do egzaminu i płynnie przejść przez proces wyrabiania dokumentu.

Karta wędkarska – proces wyrabiania

Każdy, kto chce wyrobić kartę wędkarską powinien przystąpić do egzaminu, który obejmuje znajomość przepisów o ochronie i połowie ryb. W tym celu wybierz się najbliższego Koła lub Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego – w Twojej miejscowości lub w jej pobliżu. Wszelkie niezbędne informacje, szczegóły i bazę pytań znajdziesz na stosownych stronach. Trzeba uiścić opłatę i uzyskać pozytywny wynik na teście. Miejsca przeprowadzenia egzaminu określają przepisy. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz stosowne zaświadczenie, które musisz okazać w Starostwie Powiatowym. Musisz pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej. Potrzebne będzie również Twoje zdjęcie. Po uiszczeniu opłat pozostaje jedynie czekać, aż dokument zostanie wyrobiony. Warto pamiętać, że wyrobienie karty nie uprawnia do łowienia na wszystkich wodach. W niektórych przypadkach konieczne jest uiszczenie składki lub wykupienie zezwolenia.

Co grozi za brak uprawnień?

Łowienie bez odpowiedniego zezwolenia grozi karą grzywny w wysokości 200 zł. Dotyczy to zarówno osób, które łowią bez zezwolenia, jak i tych którzy zapomnieli wziąć odpowiedniego dokumentu z domu. Kontrolę może przeprowadzić Straż Rybacka, policja, Straż Łowiecka, Straż Leśna i Straż Parków Narodowych. Wybierając się na ryby nie zapomnij zabrać ze sobą odpowiedniego dokumentu i wykupionego uprzednio zezwolenia.

Najważniejszy dokument wędkarza – karta wędkarska

Kto nie musi mieć karty?

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolniono osoby, które nie ukończyły 14 roku życia. Muszą jednak one uprawiać amatorski połów pod opieką dorosłej osoby, która posiada dokument. Z tego obowiązku zwolnieni są również cudzoziemcy, jeżeli posiadają odpowiednie uprawnienia. Osoby uprawniające amatorski połów ryb na wodach należących do obiektów, w których hoduje się ryby i mają pozwolenie na łowienie w takich miejscach również nie mają obowiązku wyrabiania karty wędkarskiej.

Uzyskanie odpowiedniego dokumentu – karty wędkarskiej czy karty łowiectwa podwodnego nie jest trudne. Wystarczy przyswoić odpowiednie informacje i podjeść do egzaminu. Dzięki karcie unikniesz przykrych konsekwencji, które przyniesie ze sobą kontrola odpowiedniego organu. Nie zapominaj również o konieczności zachowania czystości wokół stanowiska łowieckiego. Posiadając niezbędne dokumenty możesz wybrać się na przygodę i rozwijać swoją pasję bez obaw o przykre konsekwencje.